Vyhláška č. 709/2002 Z. z.Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

Čiastka 272/2002
Platnosť od 21.12.2002 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2009
Zrušený 506/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 31.12.2009