Rozhodnutie č. 7/2002 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 4/2002
Platnosť od 12.01.2002

OBSAH

7

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 8. januára 2002

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. c) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 13. apríla 2002,

b) podľa § 48 ods. 5 lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Jozef Migaš v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2002 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 13. apríla 2002

Obec, mesto Volí sa Okres Kraj
Marianka starosta Malacky Bratislavský kraj
Jánovce starosta Galanta Trnavský kraj
Podbranč poslanec Senica
Dežerice starosta Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
Dubnica nad Váhom primátor Ilava
Sádočné poslanec Považská Bystrica
Púchov primátor Púchov
Kolárovo primátor Komárno Nitriansky kraj
Zlatná na Ostrove poslanec Komárno
Šalov starosta Levice
Nové Sady poslanec Nitra
Šalgovce starosta Topoľčany
Čadca primátor Čadca Žilinský kraj
Košťany nad Turcom starosta Martin
Harmanec starosta Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Magnezitovce starosta Revúca
Žiar poslanci Revúca
Abovce starosta Rimavská Sobota
Rimavské Brezovo starosta Rimavská Sobota
Červeňany poslanec Veľký Krtíš
Veľký Lom starosta Veľký Krtíš
Richvald starosta Bardejov Prešovský kraj
Maškovce starosta Humenné
Zálesie starosta Kežmarok
Svetlice starosta Medzilaborce
Kokošovce starosta Prešov
Lada starosta Prešov
Vysoká poslanec Sabinov
Gribov poslanec Stropkov
Kožuchovce poslanec Stropkov
Krišľovce poslanci Stropkov
Veľkrop starosta Stropkov
Bodružal starosta Svidník
Kolibabovce starosta Sobrance Košický kraj
Hincovce starosta Spišská Nová Ves

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2002 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 13. apríla 2002

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec mesto 18. 1. 2002
65 dní 9 - 3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri volbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 7. 2. 2002
55 dní 16 - 2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 17. 2. 2002
21 - 1, 2
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri volbách do obecného zastupiteľstva politické strany 17. 2. 2002
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej, mestskej volebnej komisie miestna, mestská volebná komisia 22. 2. 2002
45 dní 17 - 2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce, primátora mesta miestna, mestská volebná komisia 27. 2. 2002
22 - 2
40 dní 10 - 2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce, primátor mesta 4. 3. 2002
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna, mestská volebná komisia 9. 3. 2002
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 14. 3. 2002
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec mesto 19. 3. 2002
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 24. 3. 2002
17 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 27. 3. 2002
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 29. 3. 2002
48 hodín 30 - 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 11. 4. 2002
26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 13. 4. 2002