Oznámenie č. 698/2002 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o spôsobe tvorby, štruktúre a zozname konštantných symbolov používaných v platobnom styku

Čiastka 269/2002
Platnosť od 20.12.2002 doEURO
Účinnosť od 20.12.2002 do31.12.2008
Zrušený 510/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.