Oznámenie č. 680/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva

Čiastka 264/2002
Platnosť od 13.12.2002
Redakčná poznámka

Obchodná dohoda nadobudne platnosť na základe článku 13 dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 16. decembra 2002.

680

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 2002 bola v Ammáne podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva.

Obchodná dohoda nadobudne platnosť na základe článku 13 dňom výmeny diplomatických nót, t. j. 16. decembra 2002.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.