Nariadenie vlády č. 679/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj

Čiastka 264/2002
Platnosť od 13.12.2002
Účinnosť od 15.12.2002

OBSAH