Oznámenie č. 674/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Organizáciou NATO pre technické zabezpečenie a zásobovanie (NAMSO) o spolupráci v oblasti logistického zabezpečenia

Čiastka 263/2002
Platnosť od 10.12.2002
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 6. mája 2002.

674

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. mája 2002 bolo v Luxemburgu podpísané Memorandum o porozumení medzi Slovenskou republikou a Organizáciou NATO pre technické zabezpečenie a zásobovanie (NAMSO) o spolupráci v oblasti logistického zabezpečenia.

Memorandum nadobudlo platnosť dňom podpisu, t. j. 6. mája 2002.

Do textu memoranda možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.