Oznámenie č. 651/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 255/2002
Platnosť od 30.11.2002

651

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. novembra 2002 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 2 z 20. septembra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2001 - 2005 z 19. januára 2001 uzavretej medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom autobusovej dopravy.

2. Dodatok č. 2 z 26. septembra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 z 11. marca 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Dodatok č. 1 z 26. septembra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. marca 2002 uzavretej medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

4. Dodatok č. 1 z 21. októbra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2002 z 15. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

5. Dodatok č. 1 z 23. októbra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 pre sekciu technických služieb, biologických služieb a prvovýroby z 25. apríla 2002 uzavretej medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

6. Dodatok č. 1 z 24. októbra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. apríla 2002 uzavretej pre subsekciu poľnonákupov medzi Úniou podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

7. Dodatok č. 1 z 25. októbra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 z 25. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

8. Dodatok č. 2 z 29. októbra 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 13. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.