Oznámenie č. 630/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Asociačnej rady č. 4/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktoré mení prostredníctvom založenia Spoločného konzultačného výboru medzi Výborom regiónov a Slovenským styčným výborom pre spoluprácu s Výborom regiónov rozhodnutie č. 1/1995 ustanovujúce procedurálne pravidlá Asociačnej rady

Čiastka 246/2002
Platnosť od 15.11.2002
Redakčná poznámka

Rozhodnutie Asociačnej rady č. 4/2002 nadobudne platnosť 1. decembra 2002 na základe článku 2.

630

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. októbra 2002 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 4/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktoré mení prostredníctvom založenia Spoločného konzultačného výboru medzi Výborom regiónov a Slovenským styčným výborom pre spoluprácu s Výborom regiónov rozhodnutie č. 1/1995 ustanovujúce procedurálne pravidlá Asociačnej rady.

Rozhodnutie Asociačnej rady č. 4/2002 nadobudne platnosť 1. decembra 2002 na základe článku 2.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.