Oznámenie č. 603/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) o ochrane vymieňaných utajovaných informácií

Čiastka 232/2002
Platnosť od 19.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 22. júna 1994.

603

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 1994 bola v Bruseli podpísaná Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) o ochrane vymieňaných utajovaných informácií.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 22. júna 1994.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.