Oznámenie č. 589/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy

Čiastka 226/2002
Platnosť od 10.10.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. júna 2000.

589

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 2000 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy.

Dohoda nadobudla platnosť 22. júna 2000.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.