Vyhláška č. 586/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o hygienických požiadavkách na pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy pre deti a mládež

(v znení č. r1/c236/2002 Z. z.)

Čiastka 226/2002
Platnosť od 10.10.2002 do31.05.2006
Účinnosť od 01.11.2002 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.