Oznámenie č. 582/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a vládou Francúzskeho spoločenstva Belgicka a vládou Valónskeho regiónu na druhej strane

Čiastka 224/2002
Platnosť od 09.10.2002

582

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. marca 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a vládou Francúzskeho spoločenstva Belgicka a vládou Valónskeho regiónu na druhej strane.

V súlade s článkom 12 dohoda nadobudla platnosť 23. júla 2002.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.