Nariadenie vlády č. 574/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 598/2001 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov

Čiastka 221/2002
Platnosť od 01.10.2002 do31.12.2002
Účinnosť od 01.10.2002 do31.12.2002
Zrušený 728/2002 Z. z.

OBSAH