Oznámenie č. 57/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 25/2002
Platnosť od 09.02.2002

57

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Dohoda o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, podpísaná 12. apríla 1997 v Bukurešti, na základe článku 14 ods. 3 sa predbežne vykonáva od 1. júla 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.