Nariadenie vlády č. 554/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o kontrole zhody čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny s požiadavkami na kvalitu

Čiastka 216/2002
Platnosť od 28.09.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.10.2002 do30.04.2004
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom vstupu SR do EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom vstupu SR do EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004'.