Vyhláška č. 548/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov a najvyšší prípustný podiel elektriny vyrobenej v zahraničí na ročnej spotrebe oprávneného odberateľa

Čiastka 213/2002
Platnosť od 26.09.2002 do31.12.2004
Účinnosť od 01.10.2002 do31.12.2004
Zrušený 656/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2002 - 31.12.2004