Oznámenie č. 486/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Brazílskou federatívnou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 185/2002
Platnosť od 22.08.2002

486

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. apríla 2002 a 10. júna 2002 výmenou diplomatických nót bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Brazílskou federatívnou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Brazílskou federatívnou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky

(Brazília 19. júla 1977)

2. Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky

(Brazília 2. júla 1985)

3. Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v obore daní z príjmu a Protokolu k nej

(Brazília 26. augusta 1986, oznámenie č. 200/1991 Zb.)

4. Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky

(Brazília 12. mája 1988)

5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o kultúrnej spolupráci

(Praha 7. apríla 1989, oznámenie č. 359/1990 Zb.)

6. Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

(Brazília 15. júla 1991, oznámenie č. 370/1991 Zb.).

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Brazílskou federatívnou republikou sa skončila 10. júna 2002 platnosť týchto zmluvných dokumentov:

1. Protokol o hospodárskej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi brazílskymi

(Praha 19. mája 1961)

2. Zrušenie legalizačných poplatkov za konzulárne overenie obchodných dokladov na základe vzájomnosti (výmena nót, 13.10.1966/17.1.1967)

(Praha 17. januára 1967)

3. Dohoda uzatvorená výmenou nót o ustanovení obchodnej kancelárie Československej socialistickej republiky v Riu de Janeiro

(Brazília 7. decembra 1979).