Oznámenie č. 483/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 185/2002
Platnosť od 22.08.2002
Redakčná poznámka

Dohovor pre Svätú Luciu nadobudol platnosť 31. júla 2002.

483

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) sa 31. júla 2002 stala Svätá Lucia.

So zreteľom na to sa zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 tohto dohovoru uverejnený ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Svätá Lucia

1. „The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade"

2. „The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade"

3. „The Permanent Secretary, Ministry of Commerce, International Financial Services and Consumer Affairs"

4. „The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Commerce, International Financial Services and Consumer Affairs"

5. „The Registrar of Companies and Intellectual Property"

6. „The Registrar of the Supreme Court"

7. „The Solicitor General"