Oznámenie č. 455/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 174/2002
Platnosť od 08.08.2002
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 13. apríla 2003 na základe článku 9.

455

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 478 z 9. mája 2002 schválila výpoveď Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísanej v Bagdade 21. apríla 1982 (vyhláška č. 83/1983 Zb.).

Platnosť dohody sa skončí 13. apríla 2003 na základe článku 9.