Oznámenie č. 454/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných veci Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia blokov V1 Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice

Čiastka 174/2002
Platnosť od 08.08.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 15. augusta 2002.

454

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. novembra 2001 bola v Londýne podpísaná Rámcová dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj týkajúca sa aktivít Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia blokov V1 Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

Dohoda nadobudne platnosť 15. augusta 2002.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.