Zákon č. 418/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 48/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 190/2003 Z. z.(nepriamo), 215/2004 Z. z.(nepriamo), 473/2005 Z. z.(nepriamo), 330/2007 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 163/2002
Platnosť od 27.07.2002
Účinnosť od 01.01.2008