Oznámenie č. 366/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 2/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Rozhodnutie č. 2/2000 v súlade s článkom 2 ods. 1 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 2. apríla 2002.

366

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 2000 bolo v Bratislave podpísané Rozhodnutie č. 2/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou (oznámenie č. 375/2000 Z. z.).

Rozhodnutie č. 2/2000 v súlade s článkom 2 ods. 1 nadobudlo platnosť výmenou nót, t. j. 2. apríla 2002.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.