Oznámenie č. 362/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o kultúre, vzdelávacej a vedeckej spolupráci

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť v súlade s článkom 29, t. j. 22. októbra 2001.

362

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. marca 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o kultúre, vzdelávacej a vedeckej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť v súlade s článkom 29, t. j. 22. októbra 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.