Oznámenie č. 354/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Redakčná poznámka

Podľa článku 29 ods. 1 zmluva nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 13. júna 2000.

354

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. januára 1997 bola v Bruseli podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku.

Podľa článku 29 ods. 1 zmluva nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 13. júna 2000.

Do textu zmluvy možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.