Oznámenie č. 351/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002 do30.04.2004
Zrušený 682/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 6. februára 2000, na základe článku 12 ods. 2.

351

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 1996 bola v Havane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nót, t. j. 6. februára 2000, na základe článku 12 ods. 2.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.