Oznámenie č. 267/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 116/2002
Platnosť od 28.05.2002
Účinnosť od 28.05.2002

267

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 15. mája 2002 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 13. marca 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom Chémia

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 23. apríla 2002 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 z 23. apríla 2002 uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. apríla 2002 uzavretá medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 z 25. apríla 2002 uzavretá medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. apríla 2002 uzavretá medzi Úniou podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 26. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom Stavba

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2006 z 29. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva v Slovenskej republike

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

9. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 29. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom Metalurg

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

10. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o účasti zamestnancov na doplnkovom dôchodkovom poistení na roky 2002 - 2004 z 29. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom Metalurg

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

11. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 29. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

12. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.

13. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2006 z 30. apríla 2002 uzavretá medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.