Oznámenie č. 228/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 97/2002
Platnosť od 01.05.2002

228

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 19. apríla 2002 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 z 18. marca 2002 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2002 z 25. marca 2002 uzavretá medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 zo 4. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 15. apríla 2002 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 3 zo dňa 21. marca 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 - 2002 uzavretej medzi Zväzom zlievarní a kováční Slovenska

a

Odborovým zväzom KOVO.

6. Dodatok č. 4 zo dňa 22. marca 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretej medzi Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie

a

Slovenským odborovým zväzom verejnej správy.

7. Dodatok č. 10 zo dňa 29. marca 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994 - 1995 uzavretej medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

8. Dodatok č. 1 zo dňa 3. apríla 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 - 2001 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom služieb

a

Združením organizácií verejných prác Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 1 zo dňa 10. apríla 2002 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2003 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.