Opatrenie č. 218/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 92/2002
Platnosť od 27.04.2002 do30.06.2002
Účinnosť od 27.04.2002 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.04.2002 - 30.06.2002