Oznámenie č. 191/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 82/2002
Platnosť od 19.04.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa článku 19 ods. 1, t. j. 29. júla 2001.