Zákon č. 143/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z.

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 61/2002
Platnosť od 27.03.2002
Účinnosť od 01.11.2009