Redakčné oznámenie č. r1/c72/2001 Z. z.REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z.

Čiastka 72/2001
Platnosť od 08.05.2001 do15.12.2005
Zrušený 577/2005 Z. z.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok

V § 13 má prvá veta správne znieť:

„Na hnojenie sa nesmú používať priemyselné hnojivá, ktoré obsahujú viac ako 28 hmotnostných percent dusíka vo forme dusičnanu amónneho s výnimkou rokov 2001 a 2002.“.