REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

V § 2 majú byť namiesto slov „podľa § 2" správne uvedené slová „podľa § 1".