Redakčné oznámenie č. r1/c120/2001 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 120/2001
Platnosť od 24.07.2001

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenie koncentrácie

1. V § 4 ods. 2 písm. d) majú byť namiesto slov „odhad celkovej hodnoty objemu a dovozov“ správne uvedené slová „odhad celkovej hodnoty, objem a zdroj dovozov“.