Vyhláška č. 97/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o minimálnom súbore telekomunikačných okruhov

Čiastka 41/2001
Platnosť od 21.03.2001 do31.12.2003
Účinnosť od 01.04.2001 do31.12.2003
Zrušený 610/2003 Z. z.

97

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 13. marca 2001

o minimálnom súbore telekomunikačných okruhov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ustanovuje:


§ 1

Minimálny súbor telekomunikačných okruhov pre prevádzkovateľov verejnej telekomunikačnej siete s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu poskytujúcich telekomunikačnú službu prenájmu telekomunikačných okruhov je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.


Jozef Macejko v. r.


Príloha k vyhláške č. 97/2001 Z. z.

Minimálny súbor prenajímaných telekomunikačných okruhov
s harmonizovanými technickými parametrami

Typ okruhov Technické parametre
&nbsp Špecifikácia rozhraní Charakteristika pripojení
Analógový, s pásmom pre normálnu kvalitu hlasu
2-vodičové STN ETS 300 448
alebo
4-vodičové STN ETS 300 451

2-vodičové STN ETS 300 448
alebo
4-vodičové STN ETS 300 451
Analógový, s pásmom so zvýšenou kvalitou pre prenos dát
2-vodičové STN ETS 300 449
alebo
4-vodičové STN ETS 300 452

2-vodičové STN ETS 300 449
alebo
4-vodičové STN ETS 300 452
Digitálny, bez obmedzenia, s bajtovou štruktúrou, s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s STN ETS 300 288 STN ETS 300 289
Digitálny, neštruktúrovaný, s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s STN ETS 300 418 STN ETS 300 247
Digitálny, štruktúrovaný, s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s
STN ETS 300 418
STN ETS 300 766
STN ETS 300 4 19
Digitálny, štruktúrovaný, s prenosovou rýchlosťou 34 Mbit/ s STN ETS 300 686 STN ETS 300 687
Digitálny, neštruktúrovaný, s prenosovou rýchlosťou 34 Mbit/ s STN ETS 300 686 STN ETS 300 687
Digitálny, štruktúrovaný, s prenosovou rýchlosťou 140 Mbit/ s STN ETS 300 686 STN ETS 300 688
Digitálny, neštruktúrovaný, s prenosovou rýchlosťou 140 Mbit/s STN ETS 300 686 STN ETS 300 688
Digitálny, širokopásmový, s prenosovou rýchlosťou 155 Mbit/s (STM-1) STN ETS 300 232 - pre optické rozhranie STN ETS 300 299