Oznámenie č. 76/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 31/2001
Platnosť od 14.03.2001

76

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 26. januára 2001 do 26. februára 2001 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 – 2005 uzavretá 19. januára 2001 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom autobusovej dopravy.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 30. januára 2001 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 31. januára 2001 medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 5. februára 2001 medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, Lekárskym odborovým združením

a

Asociáciou nemocníc Slovenska.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 – 2002 uzavretá 12. februára 2001 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Spoločenstvom pracovníkov práčovní, chemických čistiarní a farbiarní v Slovenskej republike.

6. Dodatok č. 2 zo dňa 22. januára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretej 22. decembra 1998 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

7. Dodatok č. 1 zo dňa 26. januára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2000 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretej 17. februára 2000 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

8. Dodatok č. 3 zo dňa 6. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretej 14. mája 1998 medzi Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie

a

Slovenským odborovým zväzom verejnej správy.

9. Dodatok č. 4 zo dňa 12. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 24. marca 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov opravárenstva a služieb.