Oznámenie č. 60/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o riešení dlhu Vietnamskej socialistickej republiky voči Slovenskej republike

Čiastka 24/2001
Platnosť od 21.02.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. júna 1998, na základe článku 6 ods. 6.1.

60

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júna 1998 bola v Hanoji podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o riešení dlhu Vietnamskej socialistickej republiky voči Slovenskej republike.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. júna 1998, na základe článku 6 ods. 6.1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.