Vyhláška č. 576/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 225/2001
Platnosť od 29.12.2001 do31.08.2009
Účinnosť od 01.01.2002 do31.08.2009
Zrušený 292/2009 Z. z.

576

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2001,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 311/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 406/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 163/1999 Z. z., vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 396/1999 Z. z. a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 487/2000 Z. z. sa mení takto:

Doterajšie prílohy A, B, C a D sa nahrádzajú prílohami A, B, C a D k tejto vyhláške.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.


Ľubomír Harach v. r.


Príloha A k vyhláške č. 576/2001 Z. z.

ZOZNAM TOVARU

podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát pôvodu
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona 3 500 ČR
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona 4 500 Poľsko
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona 514 všetky štáty okrem ČR, Poľska a rozvojových štátov
2202 vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo aromatické látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 hl 630 000 ČR
6401 až 6405 obuv páry 3 000 000 Čína
7102 diamanty, tiež opracované, ale nemontované, nezasadené karát 0 Sierra Leone, Libéria

ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát pôvodu
Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona všetky štáty
0103 92 živé svine vážiace 50 kg a viac tona všetky štáty
0104 ovce a kozy - živé tona všetky štáty okrem ČR
0105 živá hydina, t. j. druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky tona všetky štáty
0201 hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0202 hovädzie mäso, mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0204 mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty okrem ČR
0207 mäso a jedlé droby hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0210 mäso a jedlé droby solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov tona všetky štáty okrem ČR
0301 93 00 živé ryby - kapry tona všetky štáty okrem ČR
0401 mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0402 mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona všetky štáty
0403 cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidle, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, tona všetky štáty
  orechy alebo kakao   
0404 srvátka, koncentrovaná alebo nekoncentrovaná, alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidla; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, obsahujúce alebo neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, inde neuvedené ani nezahrnuté tona všetky štáty
0405 maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky tona všetky štáty
0406 syry a tvaroh tona všetky štáty
0407 00 30 vajcia z hydiny ostatné tis. ks všetky štáty
0408 vtáčie vajcia bez škrupín a žĺtky čerstvé, sušené, varené, tvarované, mrazené alebo inak konzervované ks všetky štáty okrem ČR
0409 00 00 prírodný med tona všetky štáty okrem ČR
0602 20 stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy ks všetky štáty okrem ČR
0602 30 00 rododendrony a azalky, tiež vrúbľované ks všetky štáty okrem ČR
0602 40 ružové kríky, tiež vrúbľované ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
0602 90 45 koreňovité odrezky a mladé rastliny stromov, kríkov a kríčkov - okrem lesných ks všetky štáty okrem ČR
0602 90 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných - iné než koreňovité odrezky a mladé rastliny ks všetky štáty okrem ČR
0603 rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené ks všetky štáty
  zemiaky, čerstvé alebo chladené: tona všetky štáty
0701 10 00 sadbové   
0701 90 10 na výrobu škrobu   
0701 90 50 nové (od 1. 1. do 30. 6.)   
0701 90 90 0702 00 00 ostatné paradajky, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0704 90 10 kapusta biela a kapusta červená tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 10 hľuzový zeler tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 30 chren tona všetky štáty okrem ČR
0706 90 90 ostatné jedlé hľuzy a korene tona všetky štáty okrem ČR
0708 strukoviny, tiež vylúpané, čerstvé alebo chladené tona všetky štáty
0710 zelenina, tiež varená vo vode alebo v pare, mrazená tona všetky štáty
0711 zelenina dočasne konzervovaná, ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu tona všetky štáty
0806 hrozno, čerstvé alebo sušené tona všetky štáty
0808 10 jablká čerstvé tona všetky štáty
0808 20 hrušky a dule čerstvé tona všetky štáty
0809 10 00 marhule čerstvé tona všetky štáty okrem ČR
0809 30 broskyne vrátane nektáriniek čerstvé tona všetky štáty okrem ČR
0809 40 slivky a trnky čerstvé tona všetky štáty okrem ČR
0810 ostatné ovocie, čerstvé tona všetky štáty
0811 ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá tona všetky štáty
0812 ovocie a orechy dočasne konzervované, ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu tona všetky štáty
0904 20 90 plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta tona všetky štáty okrem ČR
  drvené alebo mleté   
1001 pšenica a súraž tona všetky štáty
1002 00 00 raž tona všetky štáty
1003 00 jačmeň tona všetky štáty
1004 00 00 ovos tona všetky štáty
1005 kukurica tona všetky štáty
1008 pohánka, proso a lesknica kanárska, ostatné obilniny tona všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona všetky štáty
1102 múky z iných obilnín ako z pšenice alebo súraže tona všetky štáty
1103 obilná krupička a krupica a pelety tona všetky štáty
1104 obilné zrná inak opracované okrem ryže položky 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté tona všetky štáty
1105 múka, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov tona všetky štáty okrem ČR
1106 múka, krupica a prášok zo sušených strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov a hľúz položky 0714, alebo z produktov kapitoly 8 tona všetky štáty
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1108 škroby; inulín tona všetky štáty
1205 00 semená repky, semená repky olejnej, tiež drvené tona všetky štáty
1206 00 semená slnečnice, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov tona všetky štáty
1210 chmeľové šuštičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet, lupulín tona všetky štáty okrem ČR
1212 91 cukrová repa tona všetky štáty
1512 slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené tona všetky štáty
1514 olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené tona všetky štáty
1516 tuky a oleje živočíšne alebo rastlinné a ich frakcie tona všetky štáty
1517 margarín tona všetky štáty
1601 00 párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov tona všetky štáty
1602 iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona rozvojové štáty
1702 30 až 1702 40 glukóza, glukózový sirup a izoglukóza tona všetky štáty okrem ČR
1702 60 ostatná fruktóza a fruktózový sirup tona všetky štáty
1702 90 ostatné cukry vrátane invertného cukru tona všetky štáty
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1806 čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao tona všetky štáty
1901 90 11 sladový výťažok s obsahom suchého výťažku 90 % alebo viac hmotnosti tona všetky štáty okrem ČR
1902 cestoviny tona všetky štáty
2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe tona všetky štáty
2004 ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe, mrazená, iná ako produkty položky 2006 tona všetky štáty
2007 džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo tona všetky štáty
  orechové pyré a pasty, pripravené varením, tiež osladené  
2008 ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež s prísadou cukru, sladidla alebo alkoholu, inde neuvedené tona všetky štáty
2009 ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, neskvasené, bez prídavku alkoholu, tiež s prísadou cukru alebo iných sladidiel hl všetky štáty
2101 výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov tona všetky štáty okrem ČR
2102 10 aktívne kvasinky tona všetky štáty okrem ČR
2103 omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múčka a prášok a pripravená horčica tona všetky štáty
2104 polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky tona všetky štáty
2105 00 zmrzlina a podobné výrobky, tiež s obsahom kakaa tona všetky štáty
  sirupy ochutené alebo farbené: tona všetky štáty
2106 90 30 z izoglukózy   
2106 90 51 z laktózy   
2106 90 55 z glukózy a z maltodextrínu   
2106 90 59 ostatné
vody vrátane prírodných alebo umelých mínerálnych vôd a sýtené vody neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidla ani ochucujúce látky; ľad a sneh:
hl všetky štáty
2201 10 11     
2201 10 19     
2201 10 90     
2202 vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009 hl všetky štáty okrem ČR
2203 00 pivo zo sladu hl všetky štáty
2204 víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateneho alkoholom; hroznový mušt, iný ako položky 2009 hl všetky štáty
2205 vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna, ochutené bylinami alebo inými ochucujúcimi látkami hl všetky štáty
2206 00 ostatné kvasené nápoje; zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde neuvedené hl všetky štáty
  etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo l všetky štáty
  vyšším, etylalkohol a ostatné destiláty denaturované, s akýmkolVek alkoholometrickým titrom:  
2207 10 00     
2207 20 00     
  etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje: l všetky štáty
2208 20 destiláty z hroznového vína alebo hroznových výliskov  
2208 30 whisky   
2208 40 rum a tafia   
2208 50 džin a borovička   
2208 60 vodka   
2208 70 likéry a cordialy   
2208 90 ostatné   
2304 00 00 až 2306 pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
2309 prípravky používané ako krmivo pre zvieratá tona všetky štáty
Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2401 nespracovaný tabak; tabakový zvyšok tona všetky štáty
2402 cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek ks všetky štáty
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; „homogenizovaný” alebo „rekonštituovaný” tabak; tabakové výťažky a esencie tona všetky štáty
Nerastné suroviny a výrobky
2501 00 91 soľ vhodná na ľudskú konzumáciu tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 10 oxid horečnatý, iný ako kalcinovaný prírodný uhličitan horečnatý tona všetky štáty okrem ČR
2519 90 30 spekaná (sintrovaná) magnézia tona všetky štáty okrem ČR
2523 10 00 cementové slinky tona všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement šedý tona všetky štáty okrem ČR
2702 hnedé uhlie, tiež aglomerované, okrem gagátu tona všetky štáty
2709 00 90 ropa tona všetky štáty okrem ČR
Ropné produkty
2710 11 11 až benzíny tona všetky štáty okrem ČR
2710 11 90 stredné oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 19 11 určené na špecifické spracovanie   
2710 19 15 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 19 11  
2710 19 21 kerozín - palivo pre prúdové motory ťažké oleje - plynové: tona všetky štáty okrem ČR
2710 19 31 určené na špecifické spracovanie   
2710 19 35 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 1931  
2710 19 41 na iné účely s obsahom síry nepresahujúcim 0,05 %, vrátane motorovej nafty  
2710 19 45 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,05 %, ale nepresahujúcim 0,2 %, vrátane motorovej nafty  
2710 19 49 na iné účely s obsahom síry presahujúcim 0,2 %, vrátane motorovej nafty    
  ťažké oleje - vykurovacie: tona všetky štáty okrem ČR
2710 19 51 určené na špecifické spracovanie   
2710 19 55 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 19 51  
  vykurovacie oleje na iné účely: tona všetky štáty okrem ČR
2710 19 61 s obsahom síry nepresahujúcim 1 % hmotnosti   
2710 19 63 s obsahom síry presahujúcim 1 %, ale nepresahujúcim 2 % hmotnosti   
2710 19 65 s obsahom síry presahujúcim 2 %, ale nepresahujúcim 2,8 % hmotnosti   
2710 19 69 s obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti mazacie oleje: tona všetky štáty okrem ČR
2710 19 71 určené na špecifické spracovanie   
2710 19 75 určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, ako je stanovený pre podpoložku 2710 19 71   
2710 19 81 motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny   
2710 19 83 kvapalné oleje na hydraulické účely   
2710 19 85 biele oleje, kvapalný parafín   
2710 19 87 prevodové oleje a redukčné oleje   
2710 19 91 prípravky používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje   
2710 19 93 elektrické izolačné oleje   
2710 19 99 ostatné mazacie oleje a ostatné oleje   
Plyn a elektrická energia
2711 11 00 zemný plyn skvapalnený tona všetky štáty okrem ČR
2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave tis. m3 všetky štáty okrem ČR
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Výrobky chemického a garbiarskeho priemyslu
2815 12 00 hydroxid sodný vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
2817 00 00 oxid zinočnatý, peroxid zinku tona všetky štáty okrem ČR
2849 10 00 karbidy vápnika tona všetky štáty okrem ČR
2914 22 00 cyklohexanón a metylcyklohexanóny tona všetky štáty okrem ČR
3102 10 močovina, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 30 dusičnan amónny, tiež vo vodnom roztoku tona všetky štáty okrem ČR
3102 40 zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s inou anorganickou látkou, ktorá nie je hnojivom tona všetky štáty okrem ČR
3105 20 minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce tri hnojivé prvky: dusík, fosfor a draslík tona všetky štáty okrem ČR
3505 10 dextríny a iné modifikované škroby tona všetky štáty okrem ČR
3605 00 00 zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky položky 3604 Sk všetky štáty okrem ČR
3904 polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov, v primárnych formách tona všetky štáty okrem ČR
4011 10 00 nové pneumatiky z gumy na osobné motorové vozidlá vrátane kombinovaných osobných a dodávkových automobilov a pretekárskych automobilov ks všetky štáty okrem ČR
4011 20 nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 11 00 protektorované pneumatiky na osobné motorové vozidlá ks všetky štáty okrem ČR
4012 12 00 protektorované pneumatiky na autobusy a nákladné automobily ks všetky štáty okrem ČR
4012 20 90 použité pneumatiky ostatné ks všetky štáty okrem ČR
4104 vyčinené kože (usne) hovädzieho dobytka, koní a iných nepárnokopytníkov, odchlpené m2 všetky štáty okrem ČR
  syntetický hodváb z polypropylénu: tona všetky štáty okrem ČR
5402 39 10     
5402 49 91     
5402 59 10     
  umelý hodváb z viskózy: tona všetky štáty okrem ČR
5403 10 00     
5403 31 00     
5403 32 00     
5403 41 00     
5501 90 10 kábel zo syntetického vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
5506 90 90 syntetické strižové vlákna z polypropylénu tona všetky štáty okrem ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, konáre, viazanice a pod.) m3 všetky štáty okrem ČR
4401 21 00 drevné štiepky alebo triesky - ihličnaté m3 všetky štáty okrem ČR
4401 30 drevené piliny, zvyšky a odpad m3 všetky štáty okrem ČR
4402 00 00 drevné uhlie, tiež aglomerované tona všetky štáty okrem ČR
  surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 19 10     
4403 20 39 10     
4403 20 99 10     
  surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 20 19 90     
4403 20 39 90     
4403 20 99 90     
  surové drevo listnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 90 10 dubové   
4403 92 90 10 bukové   
4403 99 10 10 topoľové (okrem reziva)   
4403 99 59 10 brezové   
4403 99 95 10 ostatné   
  surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty okrem ČR
4403 91 90 90 dubové   
4403 92 90 90 bukové   
4403 99 10 90 topoľové (okrem reziva)   
4403 99 59 90 brezové   
4403 99 95 90 ostatné   
4410 drevotrieskové dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty okrem ČR
4418 10 okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne ks všetky štáty
4418 20 dvere, ich rámy, zárubne a prahy ks všetky štáty
Textilné výrobky
6203 pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, ks okrem EU, EZVO7) a ČR
  saká, blejzre, nohavice   
6204 dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, šaty, sukne, nohavice ks okrem EU, EZVO a ČR
6205 pánske alebo chlapčenské košele ks okrem EU, EZVO a ČR
6206 dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky ks okrem EU, EZVO a ČR
6309 00 00 obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky tona všetky štáty
Obuv
6401 nepremokavá obuv pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6402 ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo z plastov pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo z kompozitnej usne a so zvrškom z usne pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo z kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov pár všetky štáty okrem ČR a Číny
6405 ostatná obuv pár všetky štáty okrem ČR a Číny
Keramické a vláknocementové výrobky
6811 tovar azbestocementový, celulózocementový a podobný tona všetky štáty okrem ČR
6904 10 00 tehly m3 všetky štáty okrem ČR
ex 6907 90 99 iba neglazované keramické dlaždice m2 všetky štáty okrem ČR
ex 6908 90 21 glazované keramické dlaždice a obkladačky nepresahujúce hrúbku 15 mm m2 všetky štáty okrem ČR
ex 6908 90 29 glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce hrúbku 15 mm m2 všetky štáty okrem ČR
Kovy a výrobky z nich
7204 železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch tona všetky štáty okrem ČR
  odpady medené a medený šrot, popoly obsahujúce hlavne meď: tona všetky štáty okrem ČR
7404 00     
2620 30 00     
  odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: tona všetky štáty okrem ČR
7602 00     
2620 40 00     
7208 až 7212 ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele tona všetky štáty okrem ČR
ex 7304 oceľové rúry okrem položiek 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90 tona všetky štáty okrem ČR
7314 20 rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v mieste križovania drôtov tona všetky štáty
Drevené výrobky
9401 69 00 ostatné sedadlá s drevenou kostrou ks všetky štáty
9403 30 kancelársky drevený nábytok ks všetky štáty
9403 40 kuchynský drevený nábytok ks všetky štáty
9403 50 00 spálňový drevený nábytok ks všetky štáty
9403 60 ostatný drevený nábytok ks všetky štáty

ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

Príloha B k vyhláške č. 576/2001 Z. z.

ZOZNAM TOVARU

podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze

ČASŤ I - NEAUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky
0104 a 0204 živé ovce a kozy, mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené tona 4 300
0104 živé ovce a kozy tona 500 všetky štáty okrem EÚ
Rastlinné výrobky
ex 1001 pšenica a súraž (okrem 1001 90 10 a 1001 90 91) tona 200 000 všetky štáty
ex 1002 00 00 raž (okrem osiva) tona 3 000 všetky štáty
1003 00 90 jačmeň ostatný tona 3 000 všetky štáty
1004 00 00 ovos tona 1 000 všetky štáty
1005 90 00 kukurica ostatná tona 30 000 všetky štáty
1101 00 pšeničná múka alebo múka zo súraže tona 10 000 všetky štáty
1102 múky z obilnín, iné ako múky zo pšenice alebo súraže tona 1 000 všetky štáty
1103 obilná krupička a krupica a pelety tona 5 000 všetky štáty
ex 1104 obilné zrná inak opracované okrem ryže položky 1006; obilné klíčky celé, drvené, vo vločkách alebo mleté (okrem položky 1 104 30 90) tona 10 000 všetky štáty
1205 semená repky tona 0 všetky štáty
Surové kože a usne
  surové hovädzie kože: tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
4101 20  
4101 50  
4101 90 00  
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4103 30 00 surové bravčové kože tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
4104 11 hovädzie kože ďalej neupravované, ako vyčinené chrómom vo vlhkom stave (wetblue) tona 1 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
7204 železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch tona 50 000 okrem EÚ, EZVO a ČR
7404 00 odpady medené a medený šrot tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly obsahujúce hlavne hliník: tona 500 okrem EÚ, EZVO a ČR
7602 00  
2620 40 00  
Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti    
9701 obrazy, maľby a kresby zhotovené celkom ručne, okrem výkresov položky 4906 a ručne maľovaných alebo ozdobených priemyselných výrobkov; koláže a podobné výrobky ks všetky štáty
9702 00 00 pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografle ks všetky štáty
9703 00 00 pôvodné sochy a súsošia z akéhokoľvek materiálu ks   všetky štáty
9705 00 00 zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty ks   všetky štáty
9706 00 00 starožitnosti staršie ako 100 rokov ks   všetky štáty

ČASŤ II - AUTOMATICKÉ LICENCIE

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Štát určenia
Živé zvieratá a živočíšne výrobky 
  živý hovädzí dobytok: tona všetky štáty
0102 90 05     
0102 90 21     
0102 90 29     
0102 90 41     
0102 90 49     
0102 90 51     
0102 90 59     
0102 90 61     
0102 90 69     
0102 90 71     
0102 90 79     
0103 91 živé svine do 50 kg tona všetky štáty
0103 92 živé svine vážiace 50 kg a viac tona všetky štáty
0201 a 0202 hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0207 mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené tona všetky štáty
0402 mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá tona všetky štáty
Rastlinné výrobky
0602 90 41 sadenice lesných stromov ks všetky štáty
  vianočné stromčeky: ks všetky štáty
060491 21     
060491 29     
1001 90 10 špalda na siatie tona všetky štáty
1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie tona všetky štáty
1003 00 10 jačmeň na siatie tona všetky štáty
1005 10 kukurica na siatie tona všetky štáty
11043090 obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté z ostatných obilnín tona všetky štáty
1206 00 slnečnicové semená, tiež drvené tona všetky štáty
1209 99 10 semená lesných stromov kg všetky štáty
Výrobky potravinárskeho priemyslu
1107 slad, tiež pražený tona všetky štáty
1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave tona všetky štáty
1703 melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru tona všetky štáty
1901 20 00 zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905 tona všetky štáty
2302 otruby, vedľajšie mlynárske výrobky tona všetky štáty
2303 zvyšky z výroby škrobu a pod. zvyšky, repné rezký, bagasa a iný odpad z výroby cukru tona všetky štáty
2306 pokrutiny a iný pevný odpad tona všetky štáty
Nerastné suroviny a výrobky
2505 prírodné piesky m3 všetky štáty okrem ČR
2517 10 10 okruhliaky, štrk, troska a pazúrik m3 všetky štáty okrem ČR
2517 1020 vápenec, dolomit a ostatné vápencové kamene lámané alebo drvené m3 všetky štáty okrem ČR
2517 1080 ostatné kamene m3 všetky štáty okrem ČR
2523 29 00 portlandský cement šedý tona všetky štáty
2716 00 00 elektrická energia MWh všetky štáty okrem ČR
Surové kože a usne
  surové hovädzie kože: tona EÚ, EZVO a ČR
4101 20     
4101 50     
4101 90 00     
4102 surové ovčie a jahňacie kože tona EÚ, EZVO a ČR
4103 30 00 surové bravčové kože tona EÚ, EZVO a ČR
4104 11 hovädzie kože ďalej neupravované, ako vyčinené chrómom vo vlhkom stave (wetblue) tona EÚ, EZVO a ČR
Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách m3 všetky štáty
  surové drevo ihličnaté I. až III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 19 10     
4403 20 39 10     
4403 20 99 10     
  surové drevo ihličnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 20 19 90     
4403 20 39 90     
4403 20 99 90     
  surové drevo listnaté I. a III. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 90 10 dubové   
4403 92 90 10 bukové   
4403 99 10 10 topoľové (okrem reziva)   
4403 99 59 10 brezové   
4403 99 95 10 ostatné   
  surové drevo listnaté IV. a V. triedy akosti: m3 všetky štáty
4403 91 90 90 dubové   
4403 92 90 90 bukové   
4403 99 10 90 topoľové (okrem reziva)   
4403 99 59 90 brezové   
4403 99 95 90 ostatné   
Buničina, papier a výrobky z nich
4707 zberový papier (odpad a výmet) a lepenka tona všetky štáty
Drahé kovy a drahé kamene
7102 prírodné diamanty, tiež opracované, ale nemontované, nezasadené ctm všetky štáty
7106 striebro vrátane zláteneho a platinového striebra, surové alebo vo forme polotovaru alebo prachu g všetky štáty
7108 zlato vrátane platinového zlata, surové alebo vo forme polotovarov alebo prachu g všetky štáty
7109 00 00 základné kovy alebo striebro plátované zlatom, surové alebo opracované len do formy polotovarov g všetky štáty
7110 platina, surová alebo vo forme polotovarov alebo prachu g všetky štáty
7111 00 00 základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, surové alebo opracované len do formy polotovarov g všetky štáty
7112 odpad a úlomky drahých kovov g všetky štáty
Základné kovy a výrobky zo základných kovov 
  surové železo a oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch: tona všetky štáty
7201     
7206     
7204 železné a oceľové odpady a šrot tona EÚ, EZVO a ČR
7404 00 odpady medené a medený šrot tona EÚ, EZVO a ČR
  odpady hliníkové a hliníkový šrot, popoly a zvyšky obsahujúce hlavne hliník: tona EÚ, EZVO a ČR
7602 00     
2620 40 00     
7207 až 7216 a 7225, 7226, 7228 valcovaný materiál tona všetky štáty
7304 až 7306 oceľové rúry, rúrky a duté profily tona všetky štáty

Príloha C k vyhláške č. 576/2001 Z. z.

ZOZNAM TOVARU

podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze do určitých štátov na základe autolimitačných dohôd

Číslo kategórie Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka Ročné množstvo Štát určenia
410  tkaniny m2 444 338 USA
  5111 tkaniny z priadze z mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat     
  5112 tkaniny z priadze z česanej vlny alebo z česaných jemných chlpov zvierat     
    tkaniny s obsahom vlnenej prímesi     
  ex 5007 10 00       
  ex 5007 90       
  ex 5212       
    tkaniny s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných zvieracích chlpov     
  ex 5407 91 00       
  ex 5407 92 00       
  ex 5407 93 00       
  ex 5407 94 00       
  ex 5408 31 00       
  ex 5408 32 00       
  ex 5408 33 00       
  ex 5408 34 00       
  ex 5515 13       
  ex 5515 22       
  ex 5515 92       
  ex 5516 31 00       
  ex 5516 32 00       
  ex 5516 33 00       
  ex 5516 34 00       
    tkaniny s obsahom 17 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat     
  ex 530 92 1       
  ex 5309 29       
  ex5311 00       
  6301 20 prikrývky (iné ako elektricky vyhrievané) a cestovné koberčeky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat     
433  pánske alebo chlapčenské saká, blejzre a komplety ks 148 920 USA
    pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat     
  6103 21 00       
  ex 6103 23 00       
  ex 6103 29 00       
  6103 31 00       
  ex 6103 33 00       
  ex 6103 39 00       
  620321 00 Iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat     
  ex 6203 23       
  ex 6203 29       
  6203 31 00       
  ex 6203 33       
  ex 6203 39       
435  dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, bundy (vrátane lyžiarskych) a podobné výrobky, komplety, kabátiky a blejzre, časti zvrchníkov a kabátikov, lyžiarske odevy a teplákové súpravy ks 224 940 USA
    pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat     
  6102 10       
  ex 6102 30 10       
  ex 6102 90 10       
  610421 00       
  ex 6104 23 00       
  ex 6104 29 00       
    pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat     
  6104 31 00       
  ex 6104 33 00       
  ex 6104 39 00       
  ex 6117 90 00       
    iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat     
  6202 11 00       
  ex 6202 13       
  ex 6202 19 00       
  6202 91 00       
  ex 6202 93 00       
  ex 6202 99 00       
  6204 21 00       
  ex 6204 23       
  ex 6204 29       
  6204 31 00       
  ex 6204 33       
  ex 6204 39       
  ex 6211 20 00       
  ex 6211 41 00       
  ex 6217 90 00       
443  pánske alebo chlapčenské obleky ks 103 679 USA
    pletené alebo háčkované s obsahom 23 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat     
  6103 11 00       
  ex 6103 12 00       
  ex 6103 19 00       
    iné ako pletené alebo háčkované s obsahom 36 % hmotnosti a viac vlny alebo jemných chlpov zvierat     
  6203 11 00       
  ex 6203 12 00       
  ex 6203 19       
3A    ks 113 963 Kanada
    pánske, chlapčenské a detské obleky, pletené alebo háčkované a tkané vrátane večerných spoločenských oblekov     
3.1. 6103 11 00       
  6103 12 00       
  6103 19 00       
  6203 11 00       
  6203 12 00       
  6203 19 00       
    pánske, chlapčenské a detské saká a blejzre, pletené, háčkované a tkané     
3.3. 6103 31 až 33       
  6103 39       
  6203 1 až 33       
  6203 39       
5    ks 418 8O6 Kanada
    pánske, dámske, chlapčenské, dievčenské a detské nohavice, nohavice s náprsenkou, s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice, pletené, háčkované a tkané     
  6103 41 až 43 6103 49       
  6104 61 až 64       
  6104 69       
  6203 41 až 43       
  6203 49       
  6204 61 až 63       
  6204 69       
31A    kg 123 618 Kanada
31.1. 5112 tkaniny z priadze z česanej vlny alebo z česaných priadzí jemných chlpov zvierat; tkaniny kategórie 5007, 5111, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5515, 5516, 5803, 5901, 5903, 5906, 5907, ktorých základné priadze sú v zmesi hlavne alebo výlučne s česanou vlnou alebo s jemnými chlpmi zvierat, gáza z česanej vlny     
42A 6302 60 00 toaletná a kuchynská bielizeň zo slučkovej uterákoviny (froté) alebo podobnej slučkovej textílie z bavlny kg 11 631 Kanada
ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo špecifikované v názve tovaru

Príloha D k vyhláške č. 576/2001 Z. z.

ZOZNAM TOVARU

podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ČASŤ I - OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÉ LÁTKY

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória*) Merná jednotka
1211 30 00 koka - list (1) kg
ex 1211 90 98 konope (1) kg
1302 11 00 Ópium (1) kg
1302 19 98 Ostatné rastlinné šťavy a výťažky, z toho len   
  - koncentrát z toboliek a slamy maku (1) kg
- živice z konopí (1) kg
2905 51 00 Ostatné halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty acyklických alkoholov, z toho len   
  - etylchlórvinol (3) kg
2921 30 99 Ostatné cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické mono-alebo polyamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len   
  - propylhexedrín (3) kg
2921 49 80 Ostatné aromatické monoamíny a ich deriváty, ich soli, z toho len   
  - eticyklidín (PCE) (3) kg
  - amfetamín (3) kg
  - dexamfetamín (3) kg
  - levamfetamín (3) kg
  - levometamfetamín (3) kg
  - metamfetamín (3) kg
  - metamfetamín racemát (3) kg
  - benzfetamín (3) kg
  - fentermín (3) kg
  - lefetamín (SPA) (3) kg
  - fenkamfamín (3) kg
  - mefenorex (3) kg
  - etylamfetamín (3) kg
2922 19 80 Ostatné aminoalkoholy, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré obsahujú   
  viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich soli, z toho len   
- acetylmetadol (1) kg
- alfaacetylmetadol (1) kg
- alfametadol (1) kg
- betacetylmetadol (1) kg
- betametadol (1) kg
- katín (3) kg
- dimefeptanol (1) kg
- noracylmetadol (1) kg
- dextropropoxylén (1) kg
2922 22 00 Anizidíny, dianizíny, fenetidíny a ich soli, z toho len - 3,4-metyléndioxyarnfetamín (MDA) (3) kg
2922 29 00 Ostatné aminonaftoly a iné aminofenoly, ich étery a estery, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie; ich soli, z toho len   
  - 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamín (3) kg
- 2,5-dimetoxy-4-bróm-amfetamín (DOB) (3) kg
- dimetoxyamfetamín (DMA) (3) kg
- parametoxyamfetamín (PMA) (3) kg
- trimetoxyamfetamín (TMA) (3) kg
- 2,5-dimetoxy-4-etyl-amfetamín (DOET) (3) kg
292231 00 amfepramón (INN), metadôn (INN) a normetadón (1) kg
ex 2922 39 00 Izometadón (1) kg
2922 44 00 tilidín (1) kg
2922 50 00 Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a iné aminozlúčenlny s kyslíkatou funkciou, z toho len dimenoxadol (1) kg
2924 1 1 00 meprobamat (INN) (3) kg
2924 24 00 etinamát (3) kg
ex 292429 95 diapromid (1) kg
2926 30 00 fenproporex (INN) a jeho soli; metadón (INN) medziprodukt (1) kg
2932 99 70 Ostatné cyklické acetáty a vnútorné poloacetáty tiež s inou kyslíkatou funkciou a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty, z toho len   
  - 5-metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín (MMDA) (3) kg
- 3,4-metyléndioxymetamfetamín (MDMA) (3) kg
2932 99 95 Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatými heteroatómami, z toho len - 3- 1 ,2-dimetylheptyl- 1 -hydroxy--7,8,9, 10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl--6H-dibenzol (b,d) pyrán (DMHP) (3) kg
  - parmexyl (3) kg
2933 39 99 Ostatné zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh   
  (hydrogenovaný alebo nehydrogenovaný), z toho len   
- alylprodín (1) kg
- alfaprodín (1) kg
- acetyl-alfa-metyl-fentanyl (1) kg
- alfa-metylfentanyl (1) kg
- 3-metylfentanyl (1) kg
- pepap (1) kg
-MPPP (1) kg
- alfentanil (1) kg
- anileridín (1) kg
- benzetidín (1) kg
- betameprodín (1) kg
- betaprodín (1) kg
- bezitramid (1) kg
- difenoxín (1) kg
- difenoxylát (1) kg
- dipipanón (1) kg
- etoxeridín (1) kg
- fenampromid (1) kg
- fenoperidín (1) kg
- fentanyl (1) kg
- hydroxypetidín (1) kg
- norpipanón (1) kg
- petidín (1) kg
- petidín - medziprodukt A (1) kg
- petidín - medziprodukt B (1) kg
- petidín - medziprodukt C (1) kg
  - piminodín (1) kg
- piritramid (1) kg
- properidín (1) kg
- trimepiridín (1) kg
- propiram (1) kg
- ketobemidón (1) kg
- fencyklidín (3) kg
- metylfenidát (3) kg
2933 53 10 Fenobarbital (INN), barbital (INN) a ich soli (3) kg
2933 54 00 Ostatná malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej deriváty, jej soli, z toho len   
  - sekobarbital (3) kg
- amobarbital (3) kg
- cyklobarbital (3) kg
- pentabarbital (3) kg
- butalbital (3) kg
- metylfenolbarbital (3) kg
- allobarbital (3) kg
- butabarbital (3) kg
- sekbutabarbital (3) kg
- vinylbital (3) kg
2933 79 00 Ostatné laktámy, z toho len   
  - methyprylon (3) kg
2933 91 Diazepíny, z toho len   
  - midazolam (midazolamum) (3) kg
- loprazolam (3) kg
- klobazam (3) kg
- alprazolam (3) kg
- bromazepam (3) kg
- delorazepam (3) kg
- diazepam (3) kg
- estazolam (3) kg
- etylloflazepát (3) kg
- fludiazepam (3) kg
- flunitrazepam (3) kg
- flurazepam (3) kg
- halazepam (3) kg
- klonazepam (3) kg
- klorazepát (3) kg
- lormetazepam (3) kg
- lorazepam (3) kg
- medazepam (3) kg
- nordazepam (3) kg
- nitrazepam (3) kg
- nimetrazepam (3) kg
- oxazepam (3) kg
- pirazepam (3) kg
- prazepam (3) kg
- temazepam (3) kg
- tetrazepam (3) kg
- triazolam (3) kg
2933 91 10 chlórdiazepoxid (3) kg
2933 99 90 Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými heteroatómami, nukleové kyseliny a ich soli, z toho len   
  - etonitazen (1) kg
- fenazocín (1) kg
- fenomorfan (1) kg
- klonitazen (1) kg
- levorfanol (1) kg
- levorfenacylmorfan (1) kg
- metazocín (1) kg
- moramid - medziprodukt (1) kg
- proheptazín (1) kg
- racemorfan (1) kg
- N,N-dietyltryptamín (DET) (3) kg
- N,N-dimetyltryptamín (DMT) (3) kg
- rolicyklidín (3) kg
- kamazepam (3) kg
- mazindol (3) kg
- pyrovaleron (3) kg
- drotebanol (1) kg
- norlevorfanol (1) kg
- racemetorfan (1) kg
- pentazocín (3) kg
- parafluórfentanyl (1) kg
- beta-hydroxyfentanyl (1) kg
- beta-hydroxy-3-metylfentanyl (1) kg
2934 99 90 Ostatné nukleové kyseliny a ich soli; ostatné heterocyklické zlúčeniny, z toho len   
  - fenetyllín (3) kg
- meklochalón (3) kg
- metachalón (3) kg
- pyrolidínditiokarbamát sodný (1) kg
- dextromoramid (1) kg
- dietyltiabutén (1) kg
- dimetyltiabutén (1) kg
- dioxafetylbutyrát (1) kg
- etylmetyltiambutén (1) kg
- furetidín (1) kg
- levomoramid (1) kg
- morferidín (1) kg
- sufentanll (1) kg
- tenocyklidín (TCP) (3) kg
- fenmetrazín (3) kg
- fendimetrazín (3) kg
- haloxazolam (3) kg
- ketazolam (3) kg
- klotiazepam (3) kg
- kloxazolam (3) kg
- oxazolam (3) kg
- pemolín (3) kg
- 4-metylaminorex (3) kg
- alfa-metyltiofentanyl (1) kg
- tiofentanyl (1) kg
- 3-metyltiofentanyl (1) kg
2939 11 00 Alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len   
  - hydrokodón (1) kg
- morfin (1) kg
  - nicomorfín (1) kg
- oxykodón (1) kg
- oxymorfón (1) kg
- tebaín (1) kg
- tebakon (1) kg
- etylmorfín (1) kg
- kodeín (1) kg
- etorfín (1) kg
- heroín (1) kg
- buprenorfín (3) kg
2939 19 00 Ostatné alkaloidy ópia a ich deriváty, ich soli, z toho len   
  - acetorfín hydrochlorid (1) kg
- dihydromorfín (1) kg
- hydromorfinol (1) kg
- hydromorfin (1) kg
- metyldesorfin (1) kg
- metyldihydromorfin (1) kg
- morfín metobromid (1) kg
- morfín N-oxid (1) kg
- myrofín (1) kg
- metopón (1) kg
- norrnorfín (1) kg
- acetyldihydrokodeín (1) kg
- dihydrokodeín (1) kg
- folkodín (1) kg
- nikodín (1) kg
- nikodikodín (1) kg
- norkodeín (1) kg
- desomorfín (1) kg
- bezylmorfin (1) kg
- kodoxím (1) kg
2939 69 00 Ostatné alkaloidy razového námelu a ich deriváty, ich soli, z toho len   
  - (+)-N,N-dietyllysergamid (LSD) (3) kg
- dietylamid kyselina D-lysergovej (LSD-25) (3) kg
2939 91 11 Kokaín surový (1) kg
2939 91 19 Ostatný kokaín a jeho soli, ekgonín (1) kg
2939 91 90 Ostatné rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty, z toho len   
  - meskalín (3) kg
- psilotsín (3) kg

ČASŤ II - RÁDIOAKTÍVNE LÁTKY

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Kategória Merná jednotka
2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako položiek 284410, 284420 alebo 284430; zliatiny, disperzie (vrátane cementov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky   
*) Vysvetlivky: (1) omamné látky                         (3) psychotropné látky ex -  niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

ČASŤ III - LÁTKY POŠKODZUJÚCE OZÓNOVÚ VRSTVU ZEME

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Označenie Merná jednotka
  1. Halóny  kg
2903 46 10 brómchlórdifluórmetán halón-1301 
2903 46 20 brómtrifluórmetán halón-2402 
2903 46 90 dibrómtetrafluóretán halón-1211 
  2. Chlórfluórované plnohalogénované uhľovodíky  kg
2903 41 00 trichlórfluórmetán CFC-11 
2903 42 00 dichlórdifluórmetán CFC-12 
2903 43 00 trichlórtrifluóretán CFC-113 
2903 44 10 dichlórtetrafluóretán CFC-114 
2903 44 90 chlórpentafluóretán CFC-115 
2903 45 10 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov perhalogénové chlórtrifluórmetán CFC-13 
2903 45 15 pentachlórfluóretán CFC-111 
2903 45 20 tetrachlórdifluóretán CFC-112 
2903 45 25 heptachlórfluórpropán CFC-211 
2903 45 30 hexachlórdifluórpropán CFC-212 
2903 45 35 pentachlórtrifluórpropán CFC-213 
2903 45 40 tetrachlórtetrafluórpropán CFC-214 
2903 45 45 trichlórpentafluórpropán CFC-215 
2903 45 50 dichlórhexafluórpropán CFC-216 
2903 45 55 chlórheptafluórpropán CFC-217 
2903 14 00 3. tetrachlórmetán  kg
2903 19 10 4. 1,1,1-trichlóretán  kg
  5. Chlórfluórované neplnohalogénované uhľovodíky  kg
2903 49 10 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac odlišných halogénov, halogénované iba fluórom a chlórom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu   
  dichlórfluórmetán HCFC-21 
  chlórdifluórmetán HCFC-22 
chlórfluórmetán HCFC-31 
tetrachlórfluóretán HCFC-121 
trichlórdifluóretán HCFC-122 
dichlórtrifluóretán HCFC-123 
chlórtetrafluóretán HCFC-124 
trichlórfluóretán HCFC-131 
dichlórdifluóretán HCFC-132 
chlórtrifluóretán HCFC-133 
dichlórfluóretán HCFC-141 
chlórdifluóretán HCFC-142 
chlórfluóretán HCFC-151 
hexachlórfluórpropán HCFC-221 
pentadifluórpropán HCFC-222 
tetrachlórtrifluórpropán HCFC-223 
trichlórtetrafluórpropán HCFC-224 
dichlórpentafluórpropán HCFC-225 
chlórhexafluórpropán HCFC-226 
pentachlórfluórpropán HCFC-231 
tetrachlórdifluórpropán HCFC-232 
trichlórtrifluórpropán HCFC-233 
dichlórtetrafluórpropán HCFC-234 
chlórpentafluórpropán HCFC-235 
tetrachlórfluórpropán HCFC-241 
trichlórdifluórpropán HCFC-242 
dichlórtrifluórpropán HCFC-243 
chlórtetrafluórpropán HCFC-244 
trichlórfluórpropán HCFC-251 
dichlórdifluórpropán HCFC-252 
chlórtrifluórpropán HCFC-253 
dichlórfluórpropán HCFC-261 
chlórdifluórpropán HCFC-262 
chlórfluórpropán HCFC-271 
  6. Brómfluórované neplnohalogénované uhľovodíky  kg
2903 49 30 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac odlišných halogénov, halogénované iba fluórom a brómom, z nich halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu HBFC-22B1 
  dibrómfluórmetán   
brómdifluórmetán   
brómfluórmetán   
tetrabrómfluóretán   
tribrómdifluóretán   
dibrómtrifluóretán   
brómtetrafluóretán   
tribrómfluóretán   
dibrómdifluóretán   
brómtrifluóretán   
dibrómfluóretán   
brómdifluóretán   
brómfluóretán   
hexabrómfluórpropán   
pentabrómdifluórpropán   
tetrabrómtrifluórpropán   
tribrómtrifluórpropán   
dibrómtetrafluórpropán   
brómpentafluórpropán   
tetrabrómfluórpropán   
  tribrómdifluórpropán   
dibrómtrifluórpropán   
brómtetrafluórpropán   
tribrómfluórpropán   
dibrómdifluórpropán   
brómtrifluórpropán   
dibrómfluórpropán   
brómdifluórpropán   
brómfluórpropán   
2903 30 33 7. metylbromid  kg
  8. zmesi obsahujúce perhalogénované deriváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich dva alebo viac rozdielnych halogénov  kg
ex 3824 71 00 z toho len zmesi obsahujúce aspoň jednu látku zaradenú do podpoložiek 2903 41 00 až 2903 45 55   
ex 3824 79 00 z toho len zmesi obsahujúce aspoň jednu látku zaradenú do podpoložiek 2903 46 10 až 2903 46 90   
ex 3824 90 99 z toho len zmesi obsahujúce aspoň jednu látku zaradenú do podpoložiek 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30   

Poznámky pod čiarou

1) EÚ - Európska únia (Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Spolková
republika Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia)
EZVO - Európske združenie voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko)
ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo

1)
ex - niektoré z tovarov zaradených pod uvedené číslo špecifikované v názve tovaru

*) Vysvetlivky: (1) omamné látky

3) psychotropné látky