Rozhodnutie č. 499/2001 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov

Čiastka 199/2001
Platnosť od 03.12.2001

499

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 3. decembra 2001

o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov

Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku

vyhlasujem

druhé kolo volieb

predsedu Trnavského samosprávneho kraja,

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja,

predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja,

predsedu Žilinského samosprávneho kraja,

predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja,

predsedu Prešovského samosprávneho kraja,

predsedu Košického samosprávneho kraja

na sobotu 15. decembra 2001.

Jozef Migaš v. r.