Zákon č. 484/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami

Čiastka 193/2001
Platnosť od 29.11.2001
Účinnosť od 01.12.2001

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2001 Aktuálne znenie