Oznámenie č. 469/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a športu Chorvátskej republiky a Ministerstvom vedy a technológií Chorvátskej republiky na akademické roky 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004

Čiastka 189/2001
Platnosť od 24.11.2001

469

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 2001 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a športu Chorvátskej republiky a Ministerstvom vedy a technológií Chorvátskej republiky na akademické roky 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004.

V súlade s článkom 16 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a športu Chorvátskej republiky a Ministerstvom vedy a technológií Chorvátskej republiky na akademické roky 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004 nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 26. septembra 2001, a zostane v platnosti do 30. septembra 2004.

Do Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a športu Chorvátskej republiky a Ministerstvom vedy a technológií Chorvátskej republiky na akademické roky 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004 možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky a na vysokých školách Slovenskej republiky.