Oznámenie č. 449/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 182/2001
Platnosť od 14.11.2001 do30.04.2004
Zrušený 496/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 9 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 28. apríla 1998.

449

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. októbra 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

V súlade s článkom 9 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 28. apríla 1998.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.