Oznámenie č. 428/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Peruánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických a špeciálnych pasov Peruánskej republiky

Čiastka 174/2001
Platnosť od 25.10.2001
Redakčná poznámka

Podľa článku 7 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 18. júla 2001.