Oznámenie č. 42/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách občanov

Čiastka 17/2001
Platnosť od 09.02.2001
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 31. decembra 2000 na základe článku 13.

42

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 140 z 15. marca 2000 schválila výpoveď Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách občanov, podpísanej v Bratislave 13. februára 1995 (oznámenie č. 209/1995 Z. z.).

Platnosť dohody sa skončila 31. decembra 2000 na základe článku 13.