Oznámenie č. 390/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 158/2001
Platnosť od 29.09.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 30. novembra 1994.

390

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. novembra 1994 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 30. novembra 1994.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.