Oznámenie č. 379/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 153/2001
Platnosť od 25.09.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 24. marca 1997.

379

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. marca 1997 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Japonska o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 24. marca 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.