Oznámenie č. 378/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ukončení platnosti medzivládneho Protokolu zo dňa 4. augusta 1998 a o urovnaní problémov jeho čiastočného plnenia ruskou stranou

Čiastka 153/2001
Platnosť od 25.09.2001
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 14. augusta 2001, na základe článku 5 ods. 1.

378

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. augusta 2001 bol v Moskve podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ukončení platnosti medzivládneho Protokolu zo dňa 4. augusta 1998 a o urovnaní problémov jeho čiastočného plnenia ruskou stranou.

Protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 14. augusta 2001, na základe článku 5 ods. 1.