Oznámenie č. 377/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2001 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Čiastka 153/2001
Platnosť od 25.09.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 3 ods. 1 a 2 Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť dňom jeho prijatia s účinnosťou od 1. júla 2001.

377

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. júna 2001 bolo v Senohraboch prijaté Rozhodnutie č. 1/2001 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987.

V súlade s článkom 3 ods. 1 a 2 Rozhodnutie č. 1/2001 nadobudlo platnosť dňom jeho prijatia s účinnosťou od 1. júla 2001.

Do textu Rozhodnutia č. 1/2001 možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.