Oznámenie č. 364/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre štátnych občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Vietnamskej socialistickej republiky, držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 144/2001
Platnosť od 13.09.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 9. augusta 1992.

364

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júla 1992 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre štátnych občanov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Vietnamskej socialistickej republiky, držiteľov diplomatických a služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 9. augusta 1992.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.