Oznámenie č. 363/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 144/2001
Platnosť od 13.09.2001
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 10. novembra 2001 na základe článku 11.

363

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 942/2000 zo 16. novembra 2000 schválila výpoveď Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Líbyjskou arabskou socialistickou džamahírijou o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísanej v Tripolise 9. septembra 1981 (vyhláška č. 63/1982 Zb.).

Platnosť dohody sa skončí 10. novembra 2001 na základe článku 11.