Oznámenie č. 362/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti

Čiastka 144/2001
Platnosť od 13.09.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 13 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 16. mája 2001.

362

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti.

V súlade s článkom 13 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 16. mája 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.